วิธีจัดการผงซีเมนต์ที่เหลือทิ้งในเตาเผาปูน

วิธีจัดการผงซีเมนต์เหลือทิ้งในเตาเผาในโรงผลิตปูนเม็ด ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือ การให้ความร้อนกับผงซีเมนต์ที่เก็บจากเตาเผาปูนจนถึงอุณหภูมิที่โลหะหนักระเหยเป็นไอแยกออกมา และใช้ของเหลวที่มีส่วนประกอบของโลหะอัลคาไลน์เอิร์ทพอลิซัลไฟด์เพื่อให้เกิดอนุภาคโลหะหนักแยกเก็บไว้ กรรมวิธีนี้ช่วยแยกโลหะหนักออกจากผงซีเมนต์ และสามารถนำผงซีเมนต์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Patent No.  US 8,876,967
Title : Cement kiln dust treatment system and method
Invenntor :  Peter D’Amico [US] ; Christopher Poling [US] ; Thomas Lesniak [US]
Assignee :  Mercutek LLC. [US]
Abstract : 

A method for treating cement kiln dust is provided. The method includes the steps of receiving cement kiln dust (CKD) from a kiln; heating the collected CKD; forming a gas stream of vaporized metal and CKD by sufficient heating to separate at least one heavy metal from the collected CKD stream to create a cleaned CKD stream and a metal stream; providing a water soluble alkaline-earth metal polysulfide; combining the heavy metal stream with the water soluble alkaline-earth metal sulfide to create a combined stream; and removing at least a portion of one heavy metal from the combined stream.

 

Link : 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/8876967

ชนิดวัสดุ Recycle : Concrete Cement

ประเภทเอกสาร : Patent