กรรมวิธีจัดการและการใช้ประโยชน์แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ใยหิน

วิธีจัดการกับวัสดุเหลือทิ้งประเภทซีเมนต์ใยหิน และนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปูนเม็ดเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้างเกรดสูงที่ประหยัดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนประกอบด้วยการลดขนาดวัสดุซีเมนต์ใยหินลง การผสมกับวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตปูนเม็ดในเตาเผา โดยปริมาณซีเมนต์ใยหินขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิง อุณหภูมิที่สูงถึง 1,800 องศาเซลเซียส จะทำให้สัณฐานของเส้นใยเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีการก่อตัวของแอนไฮดรัสแมกนีเซียมซิลิเกต ซึ่งช่วยควบคุมปริมาณของแมกนีเซียมออกไซด์ในผลิตภัณฑ์ซีเมนต์

Patent No.  US 5,676,750
Title :  Process of treatment and environment-friendly utilization of asbestos-cement products
Inventor :  Gleichmar Gert [DE] ; Kieser Joachim [DE] ; Ambrosius Stefan [DE] ; Goermar Helmut [DE] ; Kraehner Arno [DE] ; Buhrandt Wolf-Joachim [DE]
Assignee :  Institut Fur Baustoff- Und Umweltshcutz-Technologie IBU-TEC [DE]
Abstract :  The invention refers to a process of treatment and environment-friendly utilization of asbestos-cement products including a thermal process to transform the asbestos component. Inventively, this is achieved by a coarse reduction of the asbestos-cement products under black side conditions with maintained vacuum. Then, the material is ground to asbestos-cement meal and fed to the flame zone of the rotary kiln of a cement clinker production line. Depending on the fuel type used, the portion of fed asbestos-cement meal varies between 2 and 5%, related to the amount of cement raw meal, substituting 2 to 5% of the cement raw meal mix at a time. The thermal transformation of the asbestos component takes place with temperatures of approximately 1800 DEG C. in the burner zone. The modified residual substance becomes a constituent of the cement clinker due to assimilation in the kiln charge.
Patent web :  https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5676750A&KC=A&FT=D
ชนิดวัสดุ Recycling :  Concrete Cement ; คอนกรีต ซีเมนต์
ประเภทเอกสาร :  Patent ; สิทธิบัตร