วิธีและระบบอัตโนมัติสำหรับเก็บรวบรวมขยะพลาสติกในทะเล

ระบบเก็บรวมรวมขยะจำพวกเศษพลาสติกสำหรับใช้ในทะเล ประกอบด้วยโครงสร้างวงแหวนลอยน้ำได้ พื้นผิวด้านนอกหุ้มด้วยพลาสติกหลายชนิด และอุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับหลอมเศษพลาสติกติดกับพลาสติกที่หุ้มผิวด้านนอกตามชนิดของพลาสติก การแยกเศษพลาสติกจากสิ่งแวดล้อมอื่นในทะเลและแยกชนิดพลาสติกใช้ภาพจากกล้องและระบบคอมพิวเตอร์ 

US 10,046,983 Method and automated collection system for Marine plastic debris

Inventors : Nicholas P. De Luca [US]

Applicant : Create Technologies Inc. [US] ; Hughes Network Systems, LLC [US]

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=10046983B2&KC=B2&FT=D

A plastic debris collection system intended for marine use is disclosed. The system includes: a buoyant ring structure; various surface sheathings of plastic disposed on the buoyant ring structure and configured to be joined to a plastic debris; and a heating device disposed on the buoyant ring structure and configured to heat and join the plastic debris to one of the various surface sheathings of plastic.

ชนิดวัสดุ Recycling : Plastic polymer composite ; พลาสติก พอลิเมอร์ คอมพอสิต

ประเภทเอกสาร : Patent ; สิทธิบัตร