ผู้แต่ง : Balandina, T.S.,Kuimova, T.L
แหล่งข้อมูล : Izv.Vyssh.Ucheb.Zaved .,Stroit Arkhitekt. 1972, 15(9), 83-7 (Russ)
บทคัดย่อ (อังกฤษ) :Coal-contg. rocks from coal beneficiation plants are crushed to 0-25 mm. The rocks have an argillite-siltstone structure and can be used in ceramic prodn. as thickening and combustion additives. The addn. of 10-15% of the rock improves the drying and other properties of the burnt products. The optimum fraction, which does not increase the porosity too much and thus decreases mech. strength, is 3 mm. Ground rocks do not improve the quality of the products significantly. Agloporite aggregate and sand, which satisfy the requirement of GOST 11991-66, can be obtained from the rocks.
บทคัดย่อ (ไทย) : ถ่านหินซึ่งประกอบด้วยหินจากโรงงานปรับแต่งคุณภาพถ่านหิน นำมาบดให้มีขนาด 0-25 มม. หินซึ่งมีโครงสร้างแบบ argillite-siltstone สามารถนำมาเป็นสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มความเข้มข้น และการเผาไหม้ในการผลิตเซรามิก การเติมหิน 10-15%จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการทำให้แห้ง และคุณสมบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ที่เผาแล้ว อัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งจะไม่เพิ่มรูพรุนมากเกินไปและช่วยลดความแข็งเชิงกลซึ่งมีค่า 3 มม. หินบดไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามหินดังกล่าวมีส่วนประกอบ Agloporite และทราย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ GOST 11991-66
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 79:82784b