ชื่อเรื่อง : ผลการแห้งของดินที่ใช้เป็นวัตถุดิบทำเซรามิก
ผู้แต่ง : Nieuwe Handelmaatschappij “Waalsteen” N. V.
แหล่งข้อมูล : Neth. Appl. 6,512,607, 3 pp.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) :The clay materials of particles sizes ≥ 5 µ may be effectively dried before firing by the addn. of extremely fine Portland cement or Al cement (0.1-5 µ) which phys. binds the water.
บทคัดย่อ (ไทย) : อนุภาคของดินเหนียวที่ใช้เป็นวัตถุดิบทำเซรามิกขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ไมครอน จะมีประสิทธิภาพต่อการทำให้ดินแห้งก่อนการเผา โดยการเติมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland cement) ที่ละเอียดหรืออะลูมิเนียมซีเมนต์ (0.1-5 ไมครอน) เพื่อให้เกิดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ โดยมีการรวมตัวกับน้ำ
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : patent
หมายเลขอ้างอิง : 68:5943y