ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้วงจรของน้ำในอุตสาหกรรมเซรามิก
ผู้แต่ง : Krolikowski, A.; Jodlowski A. P.
แหล่งข้อมูล : Environ. Prot. Eng. 1979, 5(3), 243-53.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The problems related to water and wastewater disposal in the ceramic industry and some achievements in this respect are discussed. A considerable increase in the demand for water obsd. recently in the ceramic industry is caused by concn. of prodn. and application of "wet" dust removal devices. The 2-step wastewater purifn. method which has been developed and implemented provides reclaimed water for the auxiliary needs in prodn. The quality of the reclaimed water should correspond to that required for technol. water.
บทคัดย่อ (ไทย) : บทความนี้เสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำและการปล่อยน้ำเสียในอุตสาหกรรมเซรามิก รวมทั้งการประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาดังกล่าว ความต้องการใช้น้ำที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมเซรามิกในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากการผลิตทีเพิ่มมากขึ้น และการใช้เครื่องมือที่กำจัดฝุ่นหรือผงโดยใช้น้ำ วิธีการบำบัดน้ำเสียมี 2 ขั้นตอนซึ่งพัฒนาและติดตั้งโดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้งานอื่นๆ ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้คุณภาพของน้ำที่นำกลับมาใช้งานขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ด้วย
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 94:213895y