ชื่อเรื่อง : กากตะกอนที่เป็นปัญหาในโดฃรงงานผลิตเซรามิก
ผู้แต่ง : Ferrari, R.
แหล่งข้อมูล : Ceramurgia 1981, 11(5), 207-10 (Ital)
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Primary and secondary sludges (i.e.,those obtained by settling of the wastes and those obtained by flocculating the decanted wastewaters) are treated by flocculation, coagulation, and dewatering to produce materials which can be recycled or sintered to reduce the vol. and surface area and prevent leaching.
บทคัดย่อ (ไทย) : กากตะกอนที่ได้จากกระบวนการผลิตเซรามิกขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สอง (เช่น กากตะกอนที่ได้จากการตกตะกอนของของเสียและสารแขวนลอยจากน้ำทิ้ง) ถูกนำมาบำบัดโดยการทำให้จับตัวเป็นก้อน (flocculation) การทำให้ตกตะกอน (coagulation) และการกำจัดน้ำออก (dewatering) เพื่อผลิตวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลและเผาได้เป็นการลดปริมาตรและลดพื้นที่ผิวและเป็นการป้องกันการซึมออก (prevent leaching) ของเซรามิกด้วย
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 96:74101n