ชื่อเรื่อง : กล่องใส่นาฬิกา
ผู้แต่ง : Suwa Seikosha Co., Ltd.
แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo koho JP 82,111,260, 2 pp.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Transparent glass is mixed with 0-80% ceramic particles, molded, and heated to prep. watch cases.
บทคัดย่อ (ไทย) : แก้วใสนำมาผสมกับเซรามิก 0-80% ขึ้นรูป และให้ความร้อนเพื่อทำกล่องใส่นาฬิกา
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : patent
หมายเลขอ้างอิง : 97:221671z