ชื่อเรื่อง : เครื่องมือและวิธีการสำหรับทดสอบสัมผัสอิสระรูปทรงเรขาคณิตและคุณภาพผิวของเซรามิกไวต์แวร์
ผู้แต่ง : Hoffman, Otto; Jeschke, Dieter
แหล่งข้อมูล : Ger. Offen. DE 3,146,834, 16 pp.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An optical device and method are developed for automatic contact-free sorting of ceramic white ware, e.g. plates, cups, bowls, etc., according to their dimensions and surface quality. The data of the optical detector, in which several projections of the specimen are imaged simultaneously, are transmitted via optical-elec. converters to a microprocessor for final classification
บทคัดย่อ (ไทย) : เครื่องมือและวิธีการที่ต้องวัดโดยการใช้สายตาของเซรามิกไวต์แวร์ ได้ถูกพัฒนาให้สามารถวัดแบบสัมผัสอิสระ (contact-free) ได้อย่างอัตโนมัติ เช่น เซรามิกไวต์แวร์ที่มีลักษณะเป็นแผ่น ถ้วย ชาม และอื่นๆ ตามขนาดและคุณภาพผิวของรูปทรงเรขาคณิตนั้นๆ จากข้อมูลที่ตรวจวัด พบว่าภาพถ่ายหลายๆ ภาพของตัวอย่างที่ถูกถ่ายไว้ในเวลาเดียวกัน สามารถเปลี่ยนถ่ายโดยผ่านการเปลี่ยนโดยวิธี optical electric เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) สำหรับจำแนกครั้งสุดท้าย
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : patent
หมายเลขอ้างอิง : 98:94528b