ชื่อเรื่อง : การขึ้นรูปหล่อแบบและลูกล้อ
ผู้แต่ง : Funk, J. E.
แหล่งข้อมูล : Adv. Ceram. 1984, 9, 76-84 (Eng)
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Whiteware casting slip control parameters, esp. factors affecting the porosity and pore-size distribution of the cast, are discussed in relation to the variance in expertise of the casters. The criteria for a good, forgiving (to skill level variations of the casters) slip are defined.
บทคัดย่อ (ไทย) : การควบคุมปัจจัยในการขึ้นรูปหล่อแบบของไวต์แวร์โดยเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อความพรุน (porosity) และการกระจายตัวของขนาดรูพรุนของแบบหล่อที่ได้ ถูกวิเคราะห์โดยความสัมพันธ์ความผันแปรของทักษะความชำนาญของช่างหล่อ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีจึงมีการกำหนดเป็นความผันแปรในระดับทักษะความชำนาญของช่างหล่อ
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 101:156332z