ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ตัวอย่างของวัสดุเซรามิกด้วยวิธีนันดิสเพอร์ซีฟเอ็กซ็เรย์สเปคโทรเมทริก
ผู้แต่ง : Kozynda, Yu O., Yavorskii, O.I (USSR)
แหล่งข้อมูล : Zap. Leningr. Gorn. In-ta 1983, 98, 74-82 (Russ)
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Title only translated.
บทคัดย่อ (ไทย) : มีแปลเฉพาะชื่อเรื่อง
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 100:143779e