ชื่อเรื่อง : ความเหมาะสมในการพ่นแบบเป็นเม็ดเล็กๆ สำหรับการอัดแบบอุทกสถิตของไวต์แวร์
ผู้แต่ง : Geigle, A.; Hauswurz, K.; Mager, S.
แหล่งข้อมูล : Keram. Z. 1992, 44(6), 374-7 (Ger)
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Improved properties of the whiteware and china products were obtained by optimization of the spray drying of granulates for isostatic pressing.
บทคัดย่อ (ไทย) : การปรับปรุงคุณสมบัติของไวต์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศจีน (china products) ทำได้โดยการหาความเหมาะสมในการพ่นเป็นเม็ดเล็กๆ ให้แห้ง (spray drying of granulates) สำหรับการอัดแบบอุทกสถิต
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 117:74841f