ชื่อเรื่อง : วิธีและเครื่องมือในการผลิตชิ้นงานทรงกระบอกโดยเผาแบบซินเทอร์

ผู้แต่ง : Shimizu, Yoichi

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 06,157,125 [94,157,125], 4 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Green tubular molded bodies are continuously inserted into a vertical supporting axis, and passed through a heating furnace at a predetd. speed to give the title sintered articles with high dimension precision. The app. consists of a heating furnace, a supporting axis passed through the furnace, supporting part for the axis, and a part for supporting the sintered article.

บทคัดย่อ (ไทย) : นำแม่แบบทรงกระบอกสีเขียวใส่ลงในแกนแนวตั้งแล้วผ่านเตาเผาโดยความเร็วที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชิ้นงานถูกเผาแบบซินเทอร์ด้วยมิติที่สูง เครื่องมือประกอบด้วยเตาเผา แกนใส่ชิ้นงานเพื่อส่งผ่านเตาเผา ส่วนประกอบของแกน และส่วนประกอบสำหรับวางชิ้นงานที่ผ่านการเผาแล้ว

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 121:162560b