ผู้แต่ง : Melling, George B.

แหล่งข้อมูล : 1994. 463 pp. (Eng)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) :

บทคัดย่อ (ไทย) :

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 121:237776n