ชื่อเรื่อง : กระเบื้องสโตนแวร์เซรามิกที่มีสีเหมือนแก้วจากการให้สีโดยใช้เม็ดสีเซรามิกกับชั้นผิวหน้าของกระเบื้อง

ผู้แต่ง : Vanetta, A.

แหล่งข้อมูล : Ceramurgia 1994, 24(3), 109-11 (Ital)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Pilot-plant data from the Welko factory and that from other institutions show the feasibility of application of colored vitreous stoneware layer to the face of an ordinary colorless stoneware tiles shaped by pressing of spray-dried powders. The coloring body was prepd. in the from of a slip and applied, according to the method described, like a glaze slip in a common single-firing process for ceramic tiles.. Drying of pressed tiles, glazing, and storage and drying of glazed tiles are described.

บทคัดย่อ (ไทย) : จากข้อมูลของโรงงานเวลโก้ (Welko factory) ที่ได้จัดตั้งขึ้นแสดงถึงความเป็นไปได้ในการใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีของแก้วกับชั้นผิวหน้าของกระเบื้องสโตนแวร์ที่ปราศจากสี (colorless stoneware tiles) โดยการเป่าแห้งด้วยผงสี เนื้อสีถูกเตรียมในรูปของสลิป (slip) และถูกใช้ไปตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้คล้ายคลึงกับสลิปเงาในขั้นตอนการเผาของกระเบื้องเซรามิก การทำกระเบื้องที่ขึ้นรูปแล้วให้แห้ง มีความเงางาม และจัดเก็บตลอดจนการทำให้กระเบื้องที่เงางามนั้นแห้งได้มีการอธิบายไว้แล้ว

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 123:120779r