ผู้แต่ง : Tsoto, Hiroyuki; Asai, Yoshihiro; Fukuda, Eiji; Hayashi, Mutsuo; Yamagishi, Senjo

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 07 68,515 [95 68,515], 4 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The process comprises: forming a ceramic slurry by mixing ceramic powder with a non-aq.-type water-curing resin, and pressure-casting the slurry into a water-contg. porous mold. Preferably, the ceramic slurry is formed in vacuum The Process is esp. suitable for ceramic molded body with complex shape.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการประกอบด้วย การขึ้นรูปส่วนผสมในการทำเซรามิก (ceramic slurry) โดยนำผงเซรามิก (ceramic powder) ผสมกับ curing resin ชนิดไม่ละลายน้ำ ใช้ความดันหล่อเซรามิก (pressure-casting) ในน้ำที่มีแบบพิมพ์ชนิดรูพรุน (porous mold) อยู่ ส่วนผสมในการทำเซรามิกจะถูกนำมาขึ้นรูปในสภาวะสุญญากาศ โดยเฉพาะกระบวนการนี้เหมาะสมสำหรับแบบพิมพ์เซรามิกที่มีรูปทรงซับซ้อน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 123:15913g