ชื่อเรื่อง : การเตรียมสารที่มีฤทธิ์ต้านความร้อนและเชื้อแบคทีเรียสำหรับภาชนะเซรามิก

ผู้แต่ง : Ohashi, Fumihiko; Abe, Hisao; Taguri, Toshiaki.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2002 20,158, 7 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Heat-resistant clay-metal complex antibacterial agents are prepd. by introducing antibacterial metal complexes and metal polynuclear hydroxide cat ions into the interlayers of inorg. layered compds. by cation exchange. Na montmorillonite was stirred with an aq. soln. contg. [Al13O4(OH)24]7+ and then with Ag(TBZ)2 complex [TBZ = 2-(4-thiazolyl)benzimidazole] to give an intercalation complex (Ag content 2.0 wt.%), which inhibited Escherichia coli with a min. inhibitory concn. of 400 ppm. An overglaze compn. contg. the complex at 1.0 wt.% retained antibacterial activity after firing at 800º.

บทคัดย่อ (ไทย) : สารที่มีฤทธิ์ต้านความร้อนและเชื้อแบคทีเรียจากวัสดุดินเหนียว-โลหะที่ซับซ้อนเตรียมได้จากโลหะเชิงซ้อนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial metal complexes) และโลหะของพอลินิวเคลียร์ไฮดรอกไซด์ประจุบวก (metal polynuclear hydroxide cat ions) ที่เข้าสู่ระหว่างชั้นของสารประกอบอนินทรีย์โดยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation exchange) โซเดียมมอนต์โมริลโลไนต์ (Na montmorillonite) จะถูกกวนกับสารละลายที่ประกอบด้วย[Al13O4(OH)24]7+ ก่อนและตามด้วย Ag(TBZ)2 complex [TBZ = 2-(4-thiazolyl)benzimidazole]  เพื่อให้เกิดการแทรกเข้าไปในสารเชิงซ้อน (intercalation complex) ที่มี Ag อยู่ 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ซึ่งจะไปยับยั้งเชื้อเอสเชอริเชียอีโคไล (Escherichia coli) ให้มีน้อยที่สุด (ความเข้มข้นเมื่อถูกยับยั้งแล้วควรมีความเข้มข้น 400 ppm) ส่วนประกอบที่มีการตกแต่งแบบบนเคลือบ (overglaze) ควรมีสารเชิงซ้อนเหลืออยู่ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เพื่อให้การยั้บยั้งเชื้อแบคทีเรียยังคงอยู่ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 136:114225j