ชื่อเรื่อง : แผ่นประกอบพอลิเมอร์โฟมเซรามิกสำหรับผนังก่อสร้าง

ผู้แต่ง : Sugawara, Kimio

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2001 079,973

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The composite board comprises a heat-insulating board made of a polymer foam and a ceramic board bonded together by an adhesive, where cuts are made in the bonding surface of the polymer foam before the bonding process. Since the cuts absorb shrinkage and expansion of the polymer foam, warping or crack formation in the composite board is prevented even under conditions with large temp. changes.

บทคัดย่อ (ไทย) : แผ่นประกอบ (composite board) ประกอบด้วยแผ่นฉนวนป้องกันความร้อน (heat-insulating board) ผลิตจากแผ่นเซรามิกที่ยึดติดด้วยกาวและตัดเพื่อเพิ่มพื้นผิวในการยึดติด (bonding surface) ของพอลิเมอร์แบบโฟม (polymer foam) ก่อนที่เข้าสู่กระบวนการยึดติดขั้นต่อไป การตัดสามารถช่วยดูดซับการหดตัว (shrinkage) และการขยายตัว (expansion) ของพอลิเมอร์แบบโฟม การเกิดการบิดเบี้ยว (warping) หรือรอยแตก (crack formation) ในแผ่นประกอบสามารถป้องกันได้โดยการให้อยู่ภายใต้สภาวะที่มีช่วงของอุณหภูมิกว้าง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 134:241556b