ชื่อเรื่อง : ส่วนประกอบของสารกันน้ำและน้ำมันสำหรับเคลือบวัสดุ เช่น แก้ว เซรามิก โลหะ และพลาสติก

ผู้แต่ง : Ogawa, Kazufumi; Soga, Mamoru.

แหล่งข้อมูล : Eur. Pat  EP 864,622, 49 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The title compns. are nonaq. mixs. contg. silanes having fluorocarbon group and chlorosilane group and crosslinker contg. Si or a mixts. contg. silanes having fluorocarbon group and alkoxysilane group and crosslinker contg. Si, which are chem. adsorbed onto the (modified) substrates. Thus, a hydrophilic substrate was coated with a soln. contg. hexadecane and CF3(CF2)5CH2CH2SiCI3, and Sio2 fine particles, and baked at 200º for 30 min to give the title coating

บทคัดย่อ (ไทย) : ส่วนประกอบของสารกันน้ำและน้ำมันได้แก่ ส่วนผสมของไซเลนซึ่งมีกลุ่มฟลูออโรคาร์บอน และคลอโรไซเลน รวมทั้งตัวเชื่อม (crosslinker) ที่ประกอบด้วยซิลิคอนซึ่งเป็นสารที่ดูดซับทางเคมีทำให้เกิดสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสารที่ชอบน้ำ (hydrophilic substrate) จะถูกเคลือบด้วยสารละลายที่ประกอบด้วย hexadecane และ CF3(CF2)5CH2CH2SiCI3 และซิลิคอนออกไซด์ที่มีอนุภาคละเอียด แล้วอบที่อุณหภูมิ200ºC เป็นเวลา 30 นาที เพื่อเคลือบวัสดุต่างๆ  เช่น แก้ว เซรามิก โลหะ และพลาสติก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 129:246633f