ชื่อเรื่อง : วิธีการเตรียมเม็ดแก้วเคลือบ

ผู้แต่ง : Morton Bassin and Eugene Tseng

แหล่งข้อมูล : US 4,081,259

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method for forming small, smooth surfaced foamed glass pellets with a coated surface of ash is disclosed. The method involves the recovery of waste glass, typically soda/lime/silica glass, crushing and sizing same to obtain particles of less than 200 mesh. The small particles may be pelletized in a pelletizing disk, drum, rotary kiln or other compressive or extrusion devices by the addition of water until the small particles begin to agglomerate. The pellets are then coated with a high-melting point release agent, especially ash, and then heated to a temperature above the softening point of the glass to cellulate the glass agglomerates to form substantially spherical pellets having a bulk density of as low as eight pounds per cubic foot and possessing a very fine, substantially uniform pore structure. The pellets have numerous uses as bulk insulating material and as lightweight aggregate for addition to various matrices, including various resinous thermoplastic and thermosetting materials, and to inorganic bodies such as gypsum, plaster and particularly concrete

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการเตรียมเม็ดแก้วขนาดเล็ก ผิวหน้าเรียบและเคลือบด้วยเถ้า วิธีการประกอบด้วยการแยกวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นแก้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโซดา หินปูน ซิลิกา นำมาบดให้ได้ขนาดน้อยกว่า 200 mesh โดยใช้แผ่น วงล้อ เตาเผาหมุนหรืออุปกรณ์กดอัด ซึ่งต้องเติมน้ำจนกระทั่งอนุภาครวมตัว เม็ดเล็กๆ ที่ได้จะถูกเคลือบสารซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงโดยเฉพาะเถ้า แล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิเหนือกว่าจุดอ่อนตัวของแก้ว เพื่อทำให้แก้วรวมตัวกลายเป็นเม็ดเล็กๆ ทรงกลมที่มีความหนาแน่นต่ำอยู่ที่ 8 ปอนด์ต่อตารางฟุตและมีคุณภาพดี เนื่องจากโครงสร้างรูพรุนเป็นรูปแบบเดียวกัน ส่วนใหญ่เม็ดแก้วที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นวัสดุฉนวน และวัสดุน้ำหนักเบา ใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้าง  รวมทั้งผสมในวัสดุประเภทเรซินเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซ็ตติ้ง และสารอนินทรีย์ต่างๆ เช่น ยิปซัม ปลาสเตอร์ โดยเฉพาะคอนกรีต

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4081259A.pdf