ชื่อเรื่อง : โครงสร้างบ้านประกอบจากยางรีไซเคิล, ชุดอุปกรณ์ และวิธีการในการประกอบ 

ผู้แต่ง : Martin Diamond

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2012/0,102,861

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A kit for a modular dwelling structure is provided, including a plurality of panels having predetermined dimensions. Each panel is made of a recycled tire material. A plurality of engagement members are also provided for maintaining the panels in a predetermined configuration to form the shape of the dwelling structure. A kit for providing the modular dwelling structure is also provided, as well as a method for assembling the modular dwelling structure.

บทคัดย่อ (ไทย) : การสร้างบ้านสำเร็จรูปจากแผ่นกระดานที่ทำจากยางรีไซเคิล ซึ่งมีขนาดและรูปร่างเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป  สามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างบ้านได้สะดวก  โดยบ้านที่ทำจากยางรีไซเคิลนี้มีความแข็งแรง ทนต่อแรงลมและพายุได้อีกด้วย   

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US20120102861.pdf