ชื่อเรื่อง : วิธีการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาจากวัสดุเซรามิกและวัสดุรีไซเคิล 

ผู้แต่ง : Husnu M. Kalkanoglu, Gregory F. Jacobs, Paul A. Benensky

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2010/0,126,663

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method of forming a roofing product can include providing a ceramic base material having an open structure. The method can also include filling the open structure of the ceramic base material with a bituminous material, wherein the bituminous material has no greater than approximately 5 weight % of abrasive particles. The method can further include applying a recycled roofing material adjacent to the ceramic base material after filling the open structure of the ceramic base material with the bituminous material. In a particular embodiment, an open structure of the ceramic base material is filled with a bituminous material that has no greater than approximately 2 weight % of abrasive particles or 0.1 weight % metal content. The recycled roofing material can be applied along one or both sides of the ceramic base material.; The bituminous material may have a characteristic particle size that is smaller than a characteristic particle size of the recycled roofing material. In another embodiment, the roofing product having the recycled roofing material can have tear strength characteristics as compared to a different roofing product having a substantially the same construction but having abrasive particles embedded within the ceramic base material.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการผลิตกระเบื้องมุงหลังคานี้มีการเติมวัสดุที่มีน้ำมันดิน เช่น ยางมะตอยในปริมาณไม่เกิน 5% โดยน้ำหนักของผงขัด (abrasive particles)  ในโครงสร้างเปิดของวัสดุเซรามิก  และอาจมีการใช้วัสดุมุงหลังคาเก่า หรือวัสดุที่เหลือจากการผลิตกระเบื้อง นำมารีไซเคิลเติมลงในกระบวนการผลิต  โดยเติมหลังจากการเติมวัสดุที่มีน้ำมันดินเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งถ้าใช้วัสดุรีไซเคิล จะเติมวัสดุที่มีน้ำมันดินได้ในปริมาณไม่เกิน 2% โดยน้ำหนักของผงขัด หรือเพียง 0.1% โดยน้ำหนักขององค์ประกอบโลหะ  ทำให้ได้หลังคาที่มีความทนต่อการฉีกขาดพอๆ กับหลังคาอื่นๆ ที่มีโครงสร้างแบบเดียวกันตามท้องตลาด

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US2010126663.pdf