ชื่อเรื่อง : วิธีการรีไซเคิลยางรถยนต์ 

ผู้แต่ง : Darrel Rutherford

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 5,115,983

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method is described for the recycling of scrap vehicle tires using high pressure water jets. The use of high pressure water provides for the production of shredded rubber material in useful sizes and also provides for a separation of the shredded rubber from the cording and beading material of the tire. Recovery of steel cording material in a form suitable for reuse is one feature of the present invention. Also, the present invention avoids mechanical shredding entirely and the attendant wear on shredders from differing tire sizes and compositions.

บทคัดย่อ (ไทย) : การรีไซเคิลยางรถยนต์โดยใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำแรงดันสูง เพื่อทำให้ยางถูกย่อยเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แยกออกจากวัสดุประเภทเหล็ก ลวด ในวงขอบล้อ และส่วนอื่นๆ ของยางรถยนต์  ทำให้สามารถนำยาง เหล็ก และ ลวด กลับมาใช้ใหม่ได้  ซึ่งวิธีการนี้สามารถใช้ได้กับยางรถยนต์ทุกขนาด โดยไม่ทำให้ยางและวัสดุอื่นๆ เสื่อมสภาพ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5115983.pdf