ชื่อเรื่อง : วิธีการผลิตทรายเทียมจากเศษแก้วสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้วและเซรามิก 

ผู้แต่ง : Ramon Lodovico

แหล่งข้อมูล : Pat. No. EP 1,818,316

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A description is given of a method for producing artificial sand for the ceramic and glassmaking industry from a rejected fraction of the cullet obtained by the separated collection of glass, in which this rejected fraction is separated from the cullet by automated separation (50') based on optical transparency properties. The method comprises the stages of: subjecting one of the said cullet and rejected fraction of the cullet to washing with water, respectively upstream or downstream of the said automated separation based on optical transparency properties; subjecting the rejected fraction of the cullet treated in this way to grinding, in such a way as to produce a ground product; and subjecting the ground product to screening, in such a way as to separate a fine fraction of the ground product having a particle size of less than 1.2 mm. The artificial sand is composed of this fine fraction of the ground product.

บทคัดย่อ (ไทย) : ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้วจะมีเศษแก้วที่ไม่ได้คุณภาพและถูกคัดแยกออกตามคุณสมบัติความโปร่งแสง เศษแก้วเหล่านี้จึงกลายเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว  ซึ่งสามารถนำมาผลิตทรายเทียมเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้วและเซรามิกต่อไปได้  ขั้นตอนการผลิตทรายเทียมนี้เริ่มจากการล้างเศษแก้วด้วยน้ำและคัดแยกตามคุณสมบัติความโปร่งแสง นำเศษแก้วไปบดให้ละเอียด  กรองแยกเศษแก้วที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1.2 มิลลิเมตรไว้ใช้เป็นทรายเทียม เพื่อนำไปใช้ผลิตแก้วและเซรามิกต่อไป

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  EP1818316A1_วัสดุเหลือทิ้ง พฤษภาคม.pdf