ชื่อเรื่อง : วัสดุไนลอนรีไซเคิลสำหรับใช้ในระบบทำความเย็น 

ผู้แต่ง : Matthew J. Heidecker

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2012/0,282,409

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Methods of forming an integral component for a compressor and methods for improving ductility of an integral component for a compressor are provided. The integral component is formed of a recycled nylon and a recycled polypropylene. Recycled carpet is used to provide the recycled nylon and recycled polypropylene. The integral components are useful for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems and refrigeration devices.

บทคัดย่อ (ไทย) : การนำพรมมารีไซเคิล ทำให้ได้วัสดุไนลอน และโพลิโพรพิลีน  จากนั้นนำไนลอนรีไซเคิลมาปรับปรุงคุณสมบัติด้านความเหนียว เพื่อใช้เป็นวัสดุหลักในการผลิตคอมเพรสเซอร์ ในระบบทำความเย็น  เช่น ตู้เย็น อุปกรณ์ทำความเย็น เครื่องทำความร้อน  เครื่องระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ HVAC (heating, ventilation, and air conditioning systems)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  US20120282409.pdf