ชื่อเรื่อง : กระบวนการแปรใช้ใหม่และแยกพอลิสไตรีนโฟมจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉพาะที่มาจากร้านอาหารจานด่วน 

ผู้แต่ง : Trezek; George (Danville, CA), Stanczyk; Martin (Tuscaloosa, AL), Grubbs; Michael R. (Hayward, CA) 

แหล่งข้อมูล : US 5,197,678

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The invention comprises a method and apparatus for recycling foamed polystyrene from municipal solid waste and more particularly, from fast food restaurant waste. A steady stream of waste is delivered to a flail mill for reducing particle size, a rotary trommel for eliminating undersized waste and a rotary air classifier for removing "heavy" waste from the stream. At this point, the waste stream comprises mostly paper and foamed polystyrene. The paper and foamed polystyrene are delivered to a water pulper which fiberizes the paper so that it can then be separated from the foamed polystyrene by passing it through a screen of selected mesh size to allow the water and paper pulp to pass through while retaining the foamed polystyrene.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีและอุปกรณ์สำหรับแยกขยะพอลิสไตรีนโฟมจากขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเฉพาะขยะจากร้านอาหารจานด่วนและโรงอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะพอลิสไตรีนโฟม กระดาษ อุปกรณ์ทานอาหารพลาสติก ฯลฯ โดยถูกทิ้งมาในถุงขยะรวมกัน ขั้นตอนประกอบด้วยการทำขยะให้มีขนาดเล็กลง ใช้ตะแกรงทรงกระบอกแบบหมุนแยกขยะที่มีขนาดเล็กออกไป  จากนั้นแยกขยะที่มีน้ำหนักมากออกไปด้วยเครื่องคัดแยกแบบใช้ลม จนเหลือแต่ขยะส่วนใหญ่ที่เป็นกระดาษและพอลิสไตรีนโฟม ซึ่งถูกส่งต่อไปยังเครื่องปั่นแยกเยื่อกระดาษเพื่อแยกเยื่อกระดาษออกไปเข้ากระบวนการรีดน้ำออกซึ่งเยื่อกระดาษที่รีดน้ำออกแล้วสามารถนำไปจำหน่ายได้  ส่วนพอลิสไตรีนโฟมจะถูกทำให้เป็นเม็ดเล็กๆ และทำให้แห้งก่อนบรรจุขนส่งต่อไป

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : Patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  US5197678 Polystyrene recycling process.pdf