ชื่อเรื่อง : ตัวทำละลายสำหรับพอลิสไตรีน วิธีลดปริมาตรและการแปรใช้ใหม่พอลิสไตรีนโฟม 

ผู้แต่ง : Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Osaka, JP)

แหล่งข้อมูล : US 5,629,352

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A solvent for polystyrene, having an excellent dissolving ability and chemical stability with no influence on the operating environment, is disclosed. A relatively simple recycling or reutilizing process of both the polystyrene foam and the solvent is also disclosed. The solvent comprises at least one member selected from the group consisting of such a glycol ether compound as diethylene glycol dimethyl ether, diethylene glycol diethyl ether or dipropylene glycol dimethyl ether, and such a fatty acid dialkyl ester compound as dimethyl succinate, dimethyl glutarate or dimethyl adipate. These compounds have a flash point of 100.degree. C. or higher, and can be made nonflammable by addition of water.

บทคัดย่อ (ไทย) : ตัวทำละลายสำหรับพอลิสไตรีนที่สามารถละลายพอลิสไตรีนได้ดีมาก ทนต่อสารเคมี และไม่มีผลต่อสภาวะในการทำงาน รวมทั้งมีจุดวาบไฟ (flash point) เท่ากับหรือสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส และไม่ติดไฟเมื่อเติมน้ำ นับเป็นข้อดีที่จะนำมาใช้ในการแปรใช้ใหม่ขยะประเภทพอลิสไตรีนโฟมแทนวิธีใช้ความร้อนและวิธีใช้ตัวทำละลายดี-ลิโมนีน ตัวทำละลายที่คิดค้นได้นี้ประกอบด้วย สารเคมีในกลุ่มสารประกอบไกลคอลอีเทอร์ (glycol ether) เช่น ไดเอทิลีนไกลคอลไดเมทิลอีเทอร์ ไดเอทิลีนไกลคอลไดเอทิลอีเทอร์ ไดโพรพิลีนไกลคอลไดเมทิลอีเทอร์ และสารประกอบกรดไขมันไดอัลคิลเอสเทอร์ เช่น ไดเมทิลซัคซิเนต ไดเมทิลกลูทาเรต ไดเมทิลอะดิเพต การแยกพอลิสไตรีนหลังจากละลายพอลิสไตรีนโฟมด้วยตัวทำละลายที่คิดค้นได้ มีหลายวิธี เช่น กลั่นที่อุณหภูมิซึ่งพอลิสไตรีนไม่สลายตัว หรือ ตกตะกอนโดยเติมน้ำ ตกตะกอนโดยทำให้เย็นถึงอุณหภูมิที่พอลิสไตรีนไม่ละลาย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : Patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  US5629352.pdf

คำสำคัญ : recycling; shock absorber material; polystyrene foam; solvent; glycol ether compound; fatty acid dialkyl ester compound