ชื่อเรื่อง : วิธีการผลิตพลาสติกโพลิคาร์บอเนตผสมกับพลาสติกรีไซเคิล 

ผู้แต่ง : Hiromi Ishida 

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2014/0,275,382

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : In various aspects, the invention relates to blended thermoplastic polymer compositions (e.g., polycarbonate or polycarbonate-polysiloxane copolymer compositions) comprising recycled acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer or recycled polystyrene polymer which contain at least one impurity and an acid melt flow stabilizer. The presence of the acid melt flow stabilizer improves the thermal stability of the polymer blend. In various further aspects, blended compositions further comprise a flame retardant. This abstract is intended as a scanning tool for purposes of searching in the particular art and is not intended to be limiting of the present invention.

บทคัดย่อ (ไทย) :   วิธีการผลิตเทอร์โมพลาสติก เช่น โพลิคาร์บอเนต หรือ โพลิคาร์บอเนตผสมโพลิไซล็อกเซน  นำมาผสมกับพลาสติกรีไซเคิลจำพวก acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) หรือโพลิสไตรีนที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งอาจมีส่วนผสมของสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับพลาสติกเจือปนอยู่ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง แมกนีเซียม แคลเซียม และ กรดที่ใช้เป็นสารช่วยในการไหลและเพิ่มความเสถียรของพลาสติก  โดยกรดที่มีอยู่ในพลาสติกรีไซเคิลจะช่วยเพิ่มความเสถียรต่ออุณหภูมิ  หรือเสถียรภาพทางความร้อนให้แก่พลาสติกที่ผลิตได้  และยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการหน่วงไฟหรือต้านทานการลามไฟได้อีกด้วย 

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US201400275382.pdf