ชื่อเรื่อง : วิธีการทำวัสดุเซรามิกและวัสดุอื่นๆ โดยวิธีการต่างๆ

ผู้แต่ง : Van der Velden, J. H.

แหล่งข้อมูล : US 4,438,055, 4 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A ceramic article is made by shaping, drying and firing a body shaped from a mixture of clay and an organic fraction. The organic fraction is derived from domestic waste by separation of metal parts, coarse material and material in sheet form. The proportion of clay in the mixture is 40 to 65% by weight and the clay contains more than 10% by weight of particles of size greater than 2.mu..

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุเซรามิกทำขึ้นจากหลายวิธีการ ได้แก่ การไส (shaping), การทำให้แห้ง (drying) และการเผา (firing) ให้เป็นรูปทรงที่ต้องการจากส่วนผสมที่เป็นดินเหนียวและส่วนหนึ่งของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์ดังกล่าวถูกเปลี่ยนมาจากเศษเหลือทิ้งของวัสดุภายในบ้าน (domestic waste) โดยจะทำการแยกส่วนที่เป็นโลหะ วัสดุเนื้อหยาบและวัสดุที่อยู่ในรูปของแผ่น สัดส่วนของดินเหนียวในส่วนผสมอยู่ในช่วง 40-65 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักและดินเหนียวจะประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 ไมครอน มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4438055A1.pdf