ชื่อเรื่อง : ส่วนประกอบของเซรามิกสำหรับการทำผลิตภัณฑ์สโตนแวร์

ผู้แต่ง : Hums, Dieter

แหล่งข้อมูล : US 4,119,470, 4 pp. 

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A ceramic composition capable of quick firing to form a stoneware product. The composition contains water, a clay component and a lime component. The clay component is a conventional stoneware clay. The lime component is a hydrothermally cured, highly porous lime-sand product having a major proportion of spherical pores. The lime-sand product can be a conventional lightweight cellular concrete product having a density of 0.4 to 0.8 g/cm.sup.3 and is preferably waste product resulting from the manufacture of lightweight concrete products. The composition is made by grinding the clay and lime-sand product, forming an aqueous slurry of the ground material, drying the slurry, and granulating the dried material. The granulated composition is utilized by pressing to shape, drying, and firing at a temperature of 900.degree. to 1100.degree. C for not more than 6 hours. The material is also suitable for conventional firing schedules.

บทคัดย่อ (ไทย) : ส่วนประกอบของเซรามิกที่ใช้เวลาเผาน้อยในการทำผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ ประกอบด้วย น้ำ ส่วนผสมของดินเหนียวและส่วนผสมของหินปูน สำหรับส่วนผสมของดินเหนียวจะเป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ผลิตสโตนแวร์ทั่วไป แต่ส่วนผสมของหินปูนจะถูกบ่มด้วยน้ำร้อน ผลิตภัณฑ์หินปูนและทรายที่ได้จะมีรูพรุนมากและส่วนใหญ่จะมีลักษณะรูพรุนเป็นทรงกลม และสามารถนำไปผลิต lightweight cellular concrete มีความหนาแน่น 0.4-0.8 g/cm.sup.3 และยังเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ดีจากการผลิตคอนกรีตมวลเบา ส่วนประกอบผลิตโดยการบดดินเหนียวและผลิตภัณฑ์หินปูนและทรายดังกล่าว นำมาขึ้นรูป ทำให้แห้ง แล้วทำให้เป็นเมล็ด เมล็ดที่ได้สามารถนำไปใช้โดยกดเป็นรูปทรงตามต้องการ ทำให้แห้ง และเผาที่อุณหภูมิ 900-1100ºC ไม่เกิน 6 ชม. วัสดุดังกล่าวยังเหมาะสมสำหรับการเผาตามปกติด้วย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4119470A1.pdf