ชื่อเรื่อง : กระบวนการและเครื่องมือสำหรับผลิตเพื่อให้ได้รูปทรงแบบแขนงจากการเผาวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ด

ผู้แต่ง : Wunning, J.

แหล่งข้อมูล : US 4,208,367, 14 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Granular material, gaseous fuel and air are preheated to just below the sintering temperature of the granular material. The hot granular material is passed through a mold in which a reticular device for distributing the fuel is provided to define a conical or vaulted surface with its vertex upstream, extending across the cross-section of the mold and defining the upstream end of a combustion zone into which the granular material passes after entering the mold. Air is supplied through a perforated wall and pushes the granular material as well as advancing with it to the combustion zone. Combustion of the fuel in the combustion zone thus defined brings the granular material to the sintering temperature and a fused rod of cellular structure (i.e. with small enclosed voids, generally not communicating with each other) is continuously formed that is pulled out by rolls in a pre-cooling section of the apparatus immediately downstream of the mold. The granular material must be sinterable and is preferably ceramic, such as bloating clay or waste glass.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ด (Granular material), เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซและอากาศจะถูกให้ความร้อนโดยการเผา และส่งต่อไปยังแม่พิมพ์ที่มีลักษณะไขว้กันเหมือนร่างแห (reticular device) เพื่อให้เชื้อเพลิงมีการกระจายตัวและจัดเตรียมผิวหน้าให้เป็นรูปทรงกรวย (conical  surface) หรือโค้ง (vaulted surface) ด้วย vertex upstream และมีการขยายไปยังหน้าตัดของแม่พิมพ์และทำการปรับ upstream ในตอนท้ายของโซนที่มีการเผาไหม้ (combustion zone)   ซึ่งวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ดจะผ่านออกมาหลังจากเข้าไปในแม่พิมพ์ อากาศจะถูกใช้ตลอดโดยผ่านผนังที่มีรูระบายอากาศ (perforated wall) และทำการส่งวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ดให้สามารถเข้าไปในโซนที่มีการเผาไหม้ได้ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในโซนที่มีการเผาไหม้จะนำวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ดเข้าสู่อุณหภูมิของการเผาไหม้ และหลอมโครงสร้างระดับเซลล์เป็นแบบแขนง (เช่น ที่ว่างรอบๆ ขนาดเล็ก ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีการเชื่อมติดกัน) จากนั้นโครงสร้างระดับเซลล์จะฟอร์มตัวและนำออกมาโดยลูกกลิ้งที่เป็นส่วนของการลดอุณหภูมิ (pre-cooling)ให้กับแม่พิมพ์อย่างทันทีทันใด วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ดจะถูกเผาและทำเป็นเซรามิก (เช่น ดินเหนียวที่เป็นฟองโคลน (bloating clay) หรือเศษแก้ว)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4208367A1.pdf