ชื่อเรื่อง : วิธีการรีไซเคิลเซรามิกอะลูมินัมออกไซด์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง : Hansen, Richard W.

แหล่งข้อมูล : US 6,203,405, 4 pp.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการสำหรับนำวัตถุชิ้นหนึ่งมาพ่นทราย (sandblasting) เช่น อุตสาหกรรมการล้างผิว (cleaning) และการขัดมัน (polishing) โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งของอนุภาคเซรามิกอะลูมินัมนั้น ขนาดของอนุภาคเซรามิกอะลูมินัมต้องมีขนาด 1/4 นิ้วถึงประมาณ 400 ช่อง (mesh) ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและการใช้งาน ในการขัดถูขนาดของอนุภาคจะอยู่ในช่วง 1/4 นิ้วถึง 60 ช่อง (mesh) ในการขัดมันขนาดของอนุภาคจะอยู่ในช่วง 80 ถึง 400 ช่อง (mesh) วัสดุเหลือทิ้งของอนุภาคเซรามิกที่นำมารีไซเคิลจะใช้กระตุ้นการนำพาของน้ำของวัตถุชิ้นนั้น เช่น การบรรจุก๊าซ ความรู้และความแปลกใหม่ของเครื่องมือที่ใช้ในการพ่นทรายสามารถพัฒนาได้จากการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต่อไปในอนาคต อนุภาคเซรามิกประกอบด้วยเศษเซรามิกอะลูมินัมที่ผ่านการเจียระไน (grinding) ได้จากเศษเหลือทิ้งจากหัวเทียน (waste spark plugs), สวิทซ์ที่ทำจากเซรามิก (ceramic switches), ปลอกสูบ (liners) และอิฐฉนวนทนไฟ (fire bricks)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6203405B1.pdf