คำตอบ

สารเพิ่มรสชาติของเกลือคือ สารที่ไม่มีรสเกลือในตัวมันเองแต่มีส่วนช่วยขยายรสชาติของเกลือ อาทิเช่น ผงชูรส เครื่องปรุงรสที่มีกลูตาเมตเป็นองค์ประกอบหลักที่ให้รสอูมามิ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับสารประเภทไรโบนิวคลีโอไทด์ เช่น อิโนซิเนตและกัวไนเลต เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติอาหารที่มีเกลือต่ำได้ นอกจากนี้ยังมี ยีสต์สกัด (Yeast extract) HVP (Hydrolyzed Vegetable Protein) อาร์จินีน นมเข้มข้น (Concentrate milk) แลคเตต (ทำให้มีรสเปรี้ยวปนอยู่ด้วย) สมุนไพรและเครื่องเทศ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การลดเกลือสำหรับผู้ผลิตอาหาร. จดหมายข่าวอายิโนะโมะโต๊ะ.  ฉบับที่ 143, 2553.