คำตอบ

รสเผ็ดของ วาซาบิ เป็นที่รู้จักว่า เผ็ดฉุนขึ้นจมูก ซึ่งเป็นความเผ็ดร้อนที่แตกต่างจากพริก และมีระยะความเผ็ดสั้นกว่า สารที่ทำให้วาซาบิมีกลิ่นฉุนขึ้นจมูกและมีรสเผ็ด มีชื่อว่า อัลลิน ไอโซไธโอไซยาเนท (allyl isothiocyanate ชื่อย่อ AIT) ซึ่ง AIT นี้เกิดจากการเปลี่ยนรูปของสาร glucoside ที่อยู่ในวาซาบิ โดยเอนไซม์ที่มีชื่อว่า myrosinase สำหรับสารที่ทำให้มีรสเผ็ด มีชื่อว่า แคปไซซิน (capsaicin)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จีราพร แก่นทรัพย์. ที่มาของรสเผ็ดในอาหารญี่ปุ่น. น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 88, ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) 2558, หน้า 75.