คำตอบ

1. สบู่ทั่วไป (basic toilet soaps)

2. สบู่ใส (transparent soaps)

3. สบู่ไร้ฟอง (soapless soaps)

4. สบู่ที่มีไขมันสูง (superfatted soaps)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประวิตร พิศาลบุตร. สบู่ ต้องขนาดนั้นเชียวหรือ. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 39, ฉบับที่ 459 (กรกฎาคม), 2560, หน้า 70-71.