คำตอบ

แก้วเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีความเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา อันตรายจากวัสดุสัมผัสอาหารชนิดนี้คือ โลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่วและแคดเมียม ซึ่งอาจปนเปื้อนมาจากกระบวนการผลิตหรือใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนเซรามิกอาจมาจากสีที่ใช้ในการวาดลวดลายเพื่อตกแต่งให้สวยงามโดยพิษของตะกั่วคือ ทำให้อ่อนเพลีย ซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย โลหิตจาง ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ และอาการทางระบบประสาท เช่น นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ ความจำเสื่อม ส่วนแคดเมียมนั้น ร่างกายจะดูดซึมไปสะสมที่ตับ ม้าม และลำไส้ ทำให้เกิดมะเร็ง ไตทำงานผิดปกติ ปวดกระดูกสันหลัง แขนขา โรคที่เกิดจากพิษของแคดเมียมเรียกว่า โรคอิไต-อิไต (Itai Itai)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุจินต์ พราวพันธ์ และ พิริยะ ศรีเจ้า. ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร. วารสาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 62, ฉบับที่ 196 (ก.ย), 2557, หน้า 29.