คำตอบ

- สารขัด (abrasive) ทำหน้าที่ขัดสีฟันเพื่อให้ฟันสะอาด เช่น ซิลิกา (silica) เกลือของฟอสเฟต
- สารประสาน (binder) ทำหน้าที่ป้องกันยาสีฟันเกิดการแยกชั้น เช่น คาราจีนาน (carageenans)  คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส (Carboxymethy cellulose)
- สารรักษาความชื้น (humectant) ทำหน้าที่ป้องบกันยาสีฟันสูญเสียน้ำ ซึ่งจะทำให้ยาสีฟันแห้งและจะ ทำให้จับกันเป็นก้อน เช่น กลีเซอรีน (glycerine) ซอบิทอล (Sorbital)\
- สารให้ความหวาน (sweetener) ทำหน้าที่ให้ยาสีฟันมีรสหวานเล็กน้อย เพื่อให้มีรสถูกปากผู้ใช้ เช่น โซเดียม แซ็กคาริน (sodium saccharin) โซเดียมไซคลาเมต (sodium cyclamate)
- สารแต่งรส (flavoting agent) ทำหน้าที่ปรับรสของยาสีฟันให้ดียิ่งขึ้น เช่น สารให้รสมินต์ รสผลไม้
- สารลดแรงตึงผิว (surfactant) ทำหน้าที่ให้ฟอง เช่น โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lawryl sulfate)
- สารให้ฟลูออไรด์ (fluoride) ทำหน้าที่ช่วยป้องกันฟันผุ เช่น โซเดียมฟลูออไรด์ (sodium fluoride) โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต (sodium monofluorophosphate)
- สารอื่น ๆ เช่น ไทรโคลซาน (triclosan) ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย แคลเซียมเพอร์ออกไซด์ (calcium peroxide) ช่วยให้ฟันขาวขึ้น เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มยุรี ภาคลำเจียก.  “รอบรู้บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค ตอนที่ 1 : บรรจุภัณฑ์ยาสีฟัน”.  วารสารบรรจุภัณฑ์.  ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, (เมษายน-มิถุนายน 2556), หน้า 6-7.