คำตอบ

ลูกเนียง หรือชะเนียง (Djenkol bean) นิยมกินกันทางภาคใต้ของไทย เป็นพืชตระกูลถั่ว เนื้อในเมล็ดใช้บริโภค เมื่อแก่จัดเป็นสีเหลืองนวล มีรสมันกรอบกลิ่นฉุน ธาตุและสารต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ในลูกเนียงประกอบด้วย แป้ง ร้อยละ 70 โปรตีนร้อยละ15 นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ธาตุเหล็ก แคลเซียม วิตามินบี1 บี 12 วิตามินซี ฟอสฟอรัส กำมะถัน กรดโฟลิก กรดอะมิโน 12 ชนิด และกรดแจงโคลิก (djenkolic acid)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อาสาฬา เชาวน์เจริญ และ พิทักษ์ ตีเหล็ก. ผู้ป่วยโรคไต กินอะไรต้องระวัง. หมอชาวบ้าน. ปีที่36, ฉบับที่ 523 (กรกฎาคม) 2557, หน้า 12.