คำตอบ

มีหลายคนคิดว่า ยาสมุนไพรนั้น ปลอดภัยกว่ายาแผนปัจจุบัน ซึ่งความเข้าใจนี้ ผิด เพราะ ความจริง ยา คือ สารเคมีที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะออกฤทธิ์ มีผลต่อร่างกาย มีทั้งฤทธิ์ที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ ซึ่งการใช้ยาให้น้อยที่สุด หรือไม่ใช้เลย ถ้าเป็นไปได้ จะถือว่า ปลอดภัยที่สุดมากกว่า การใช้ยาสมุนไพรจริงๆต้องรู้ส่วนผสม ขนาด และสรรพคุณให้แน่ชัด ถ้าไม่แน่ใจในสรรพคุณหรือผลข้างเคียง ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็ควรหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ควรรู้วิธีปรุงยา ส่วนผสมของยาที่ใช้ รู้จักวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง และต้องรู้จักโทษหรือพิษของยา เพราะขึ้นชื่อว่า ยา มีทั้งคุณและโทษ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องมีโทษทั้งนั้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พินิจ ลิ้มสุคนธ์. ยาสมุนไพร ปลอดภัยจริงเหรอ. หมอชาวบ้าน.ปีที่40, ฉบับที่ 473, (กันยายน),2561, หน้า30.