คำตอบ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบแห้ง ควรเลือกซื้อที่มีฉลากภาษาไทย ระบุชื่ออาหาร ชื่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้นำเข้า และที่ตั้ง ปริมาณสุทธิ วันเดือนปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ และของจริงเมื่อนำสาหร่ายไปแช่น้ำแล้ว สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าสีของสาหร่ายจะไม่สม่ำเสมอ
เนื่องจากเม็ดสีกระจายไม่เท่ากัน ส่วนขอบไม่เรียบมีรอยหยัก เนื้อสัมผัสลื่นไม่แข็งกระด้าง มีกลิ่นคาว และมีความยืดหยุ่นซึ่งจะขึ้นกับในแต่ละสายพันธ์ของสาหร่าย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

INNOLAB Iss. 1.03 (Jul.-Aug. 2009)  46