คำตอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนมและ ภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หัวนมยาง คือ

1. สะอาด

2. ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ

3. ไม่มีสี เว้นแต่เป็นสีตามธรรมชาติของเนื้อยางนั้น

4. ทนความร้อน เช่น ต้ม หรือ นิ่ง เป็นต้น และทนต่อการใช้งานซ้ำ

5. มีความทนทานต่อแรงดึง

6. ทำจากวัสดุที่เป็นยาง ดังนี้ - ยางธรรมชาติ - ยางสังเคราะห์

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนมและ ภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก. Food Focus Thailand.ปีที่ 10, ฉบับที่ 111, หน้า 35-36.