คำตอบ

ไพล ส่วนที่นำมาใช้ทำยาคือ เหง้า ซึ่งมักจะเรียกว่า หัวไพล ทั้งนี้หัวไพลที่ใช้ทางยา จะต้องเป็นหัวไพลแก่ซึ่งได้จากไพลที่มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หัวไพลมีสรรพคุณที่เด่นในการใช้เป็นยาทาภายนอก แก้อาการอักเสบ ปวดบวม ฟกช้ำ และช่วยสมานแผล นอกจากนี้ยังใช้เป็นยารับประทาน เพื่อขับประจำเดือนสตรี ขับลมในลำไส้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฉันทารา พูนศิริ. นานาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไพล. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม), 2552, หน้า 84.