คำตอบ

จากตำราไทย มีบันทึกไว้ว่า ผักตบไทย ส่วนของใบ ขับปัสสาวะ ขับพิษร้อน ใช้ทาฝี ส่วนของต้น แก้พิษในร่างกาย ขับลม สามารถใช้ต้นสดตำพอกแก้แผลอักเสบ ใช้เป็นยาทาหรือพอก ถอนพิษ แก้ปวดแสบปวดร้อน และพบว่าสามารถใช้เหง้าผักตบไทยมาบดกับถ่านใช้ทาแก้รังแค

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์. ผักตบไทย. หมอชาวบ้าน. ปีที่36, ฉบับที่ 523 (กรกฎาคม), 2557, หน้า 65.