คำตอบ

จากการวิจัยพบว่าในส่วนของเปลือกแอปเปิ้ลมีสารฟลาโนวอยด์สูง และมีอยู่มากในส่วนของเปลือก  ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโมเลกุลหรืออนุมูลอิสระไม่ให้ทำอันตรายเนื้อเยื่อ และยับยั้งการตั้งต้นของโรค รวมถึงยับยั้งการเติบโตกับขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของเซลล์ด้วย จึงช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้.  ซึ่งได้พบว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระจะรวมกันอยู่ตามเปลือกมากกว่าในเนื้อถึง 5 เท่า ดังนั้นเวลากินจึงไม่ควรปอกเปลือก  ล้างน้ำให้สะอาดอย่างเดียวก็พอ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เปลือกแอปเปิ้ลมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่.  วารสารอาหาร.  ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, (กรกฎาคม-กันยายน) 2553,  หน้า 236.