คำตอบ

ตะไคร้จะมีน้ำมันหอมระเหย (Lemongrass oil) อยู่ในเหง้าและกาบใบเป็นจำนวนมาก ซึ่ประกอบด้วยสารต่าง ๆ ดังนี้ ซิทราล (Citral)  ยูจินอล (Eugenol)  เจอรานิออล (Geraneol) ซิโทรเนลลอล (Citronellol)  เมอร์ซีน (Myrcene)  การบูร(Camphor) เป็นต้น

สารเหล่านี้มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยามากมาย เช่น ฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  ฤทธิ์ต้านเชื้อรา ฤทธิ์ต้านยีสต์ ฤทธิ์แก้ปวด ฤทธิ์ขับน้ำดี ฤทธิ์ขับลม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปัญญา  ไพศาลอนันต์. ตะไคร้สมุนไพรกายสิทธิ์พิชิต 108 โรค. สำนักพิมพ์แบงค์คอกบุ๊คส์.  2553,  หน้า 17-20.  (615.32492 ป 113 2553)