คำตอบ

1.ถุงมือใยหิน ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสความร้อนเพื่อป้องกันมิให้มือได้รับอันตรายจากความร้อนหรือไหม้

2.ถุงมือใยโลหะ ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับการใช้ของมีคมในการหั่น ตัด หรือ สัมผัส วัสดุอุปกรณ์ที่แหลมคม หยาบมาก

3.ถุงมือยาง ใช้สำหรับงานไฟฟ้า และถุงมือยางที่สวมทับด้วยถุงมือหนังชนิดยาว เพื่อป้องกันการถูกของมีคมบาด หรือทิ่ม แทงทะลุ สำหรับใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง

4.ถุงมือยางชนิดไวนิล หรือนีโอพรีน ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีชนิดที่ฤทธิ์กัดกร่อน หรือซึมผ่านผิวหนังได้

5.ถุงมือหนังใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสวัสดุที่หยาบงาน ที่มีการขัดผิว การแกะสลัก หรืองานเชื่อมที่มีความร้อนต่ำ

6.ถุงมือหนังเสริมใยเหล็ก ใช้สำหรับงานหลอมโลหะหรือถลุงโลหะ

7.ถุงมือผ้าหรือเส้นใยทอ ใช้สำหรับงานที่ต้องหยิบจับวัสดุอุปกรณ์เบาๆ เพื่อป้องกันมือจากสิ่งสกปรกต่างๆ

8.ถุงมือผ้าหรือใยทอเคลือบน้ำยาใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีโดยทั่วไป เช่น งานหีบห่อ งานบรรจุกระป๋อง หรืออุตสาหกรรมอาหาร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยา อินทร์สอน และ ปัทมาพร ท่อชู. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน. Industrial Technology Review. ฉบับที่ 296 (กรกฎาคม) 2560, หน้า 78.