คำตอบ

เครื่องดื่มบรรจุในพลาสติก จะมีอายุในการเก็บรักษาสั้นกว่า เครื่องดื่มที่บรรจุในขวดแก้วหรือกระป๋อง เพราะพลาสติกใช้การบรรจุเย็น ซึ่งทำให้เครื่องดื่มมีอายุการเก็บรักษาน้อยกว่าการบรรจุแบบอื่น แต่ข้อดีของพลาสติกคือ สามารถขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจำกัดทางด้านปริมาณการบรรจุ สามารถเลือกความใสหรือความขุ่นได้ตามต้องการ และราคาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับแก้วหรือกระป๋อง แต่การเลือกประเภทของพลาสติกเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เพราะพลาสติกบางประเภทไม่มีความคงรูปหรือไม่สามารถรับแรงกดในการดึงสุญญากาศได้ และพลาสติกอาจเกิดการเปลี่ยนรูปได้ในระหว่างการบรรจุ เพราะผิวของภาชนะบรรจุของพลาสติกบางเกินไป

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการบรรจุเครื่องดื่ม. Food Focus Thailand. ปีที่ 13 , ฉบับที่ 149 (สิงหาคม), 2561, หน้า 83.