คำตอบ

พาร์สลีย์ (Parsley) ผักใบเล็ก สีเขียวขอบหยักคล้ายผักชีใบเล็ก ต้นใบแข็งและเหนียว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ซึ่งนิยมใช้ประดับจานแต่งอาหาร มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Petroselinum crispum จัดอยู่ในวงศ์ Umbelliferae เป็นผัก ประเภทสมุนไพร ที่อุดมไปด้วย วิตามินเอ วิตามินบี และวิตามินซี นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่หลายชนิดที่มีมากคือ เหล็ก และ แคลเซียม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร. พาร์สลีย์ไม่ใช่ แค่ผักประดับจาน. วารสาร อพวช. ปีที่ 13, ฉบับที่ 147, หน้า 18