คำตอบ

คำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยและเกิดวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง  แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงสาเหตุดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจาก  คลื่นไมโครเวฟเป็นเพียงพลังงานรูปแบบหนึ่งเท่านั้นที่ไปกระตุ้นให้เกิดความร้อนในโครงสร้างอาหารที่มีน้ำ และเกิดความร้อน โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลในอาหารในระดับ DNA ได้ ความร้อนดังกล่าวจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอาหารเท่านั้น เช่น เกิดการสุก การเปลี่ยนสีของอาหาร คลื่นไมโครเวฟจะสลายไปเมื่อหยุดการทำงานของหลอดแมกติตอล จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีการตกค้างของคลื่นไมโครเวฟ หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลอาหารในระดับ DNA

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฤทธิชัย อัศวราชันย์.  “คำถามน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องไมโครเวฟ”.  FOOD FOCUS  THAILAND.  ปีที่ 5, ฉบับที่ 56, (พฤศจิกายน) 2010, หน้า 44.