คำตอบ

ข้าวกล้องงอก (Germinated brown rice หรือ GABA-rice) ได้จากการนำข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอก โดยการนำข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะเปลือกไม่เกิน 2 สัปดาห์ แช่น้ำที่มีการควบคุมอุณหภูมิ การไหลเวียนน้ำ ความดัน และความเป็นกรดด่าง เป็นเวลา 48-72 ชั่วโมง น้ำจะไปกระตุ้นเอนไซม์ในเมล็ดข้าวกล้อง ทำให้เกิดการย่อยสลายของสารอาหารในเมล็ดข้าว ได้เป็นสารที่โมเลกุลเล็กลง เช่น โอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharide) กลูโคส (Glucose) และ ฟรักโทส (Fructose) จากคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งบกรดอะมิโน และเปปไทด์ จากโปรตีน นอกจากนี้จะพบการสะสมสารเคมีสำคัญต่างๆ เช่น  แกมมาออริซานอล (Gamma-orazynol ) ไทโคฟีรอล (Tocopherol) โทโคไตรอีนอล (Tocotrienol) โดนเฉพาะสารกาบา (GABA) โดยพบว่าข้าวกล้องงอกมีสารกาบามากกว่าข้าวกล้องปกติ ถึง 15 เท่า 

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Talk about GABA- Rice . Food Focus Thailand  ปีที่4, 36 (มี.ค 2552) : หน้า 22